Abacus

Szolgáltatásaink

Tanácsadás

A társaság széleskörű általános tanácsadói tevékenységet biztosít, elsosorban filmgyártással foglalkozó hazai és külföldi partnerei részére. Ezen, általános tanácsadói feladatok keretében a társaság részt vett a külföldi megrendelok részére folytatott filmgyártási tevékenység adó-optimalizáló szerződési módozatának kidolgozásában, hazai filmgyártók külföldi leányvállalatának megalapításában, az anya- és a leányvállalat gazdasági folyamatait optimalizáló kapcsolatrendszer kidolgozásában, hazai filmgyártó cég értékesítésre történő felkészítésében, továbbá több tanulmányt készített Magyarországon még újnak számító speciális filmipari tevékenységek bevezetésének lehetőségeiről (befejezési garancia, on-line filmipari adatbázis, stb.)

Komplex produkciós adminisztrációs szolgáltatás

  • A támogatások elnyerése érdekében szakértői ellenjegyzéssel ellátott, komplex megvalósíthatósági ajánlások készítése a támogatók részére, ennek során folyamatos konzultáció és tanácsadás biztosítása; a támogatók, valamint a Producer közötti finanszírozási szerződés létrejöttének promóciója, elősegítése;
  • A Producer által összeállított költségvetési terv alapján a terv- és tényadatok feldolgozásához szükséges, a filmipari tevékenységnek megfelelően alábontott Főkönyvi kivonat és Pénzügyi terv elkészítése;
  • A Producer meghatalmazása alapján a Nemzeti Filmiroda, Produkciókkal kapcsolatos nyilvántartásba vételi eljárásának teljes körű lebonyolítása;
  • A Produkciók terv és tényadatainak könyvelése (produkciós könyvelés), vezetői információs rendszer működtetése, ezzel kapcsolatban a támogatók, a Producer, illetve az esetleges előfinanszírozást végző egyéb szervezetek által kért jelentések, beszámolók elkészítése, az ehhez szükséges, megfelelően alábontott dokumentációk (Főkönyvi kivonat, Pénzügyi terv) folyamatos aktualizálása;
  • Adott gyártási szakasz lezárását követő - a Nemzeti Filmiroda által végzett - tényellenőrzéshez szükséges jelentések összeállítása, részvétel a tényellenőrzés lebonyolításában;
  • Folyamatos kapcsolattartás a Producer könyvelését végző szervezettel a produkciós könyvelés és a társasági könyvelés összhangjának megteremtése, a redundanciák kiszűrése érdekében;
  • A tervektől való eltérések esetén a Producer által készített írásbeli indoklásokhoz kapcsolódó ajánlások, szakvélemények készítése a támogatók, illetve esetlegesen egyéb finanszírozó szervezetek részére, ennek során folyamatos konzultáció és tanácsadás.